Mój koszyk

Mini Cart

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy


Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres anulowania wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas o tym poinformować (Vision 2 Art UG (haftungsbeschränkt), 40882 Ratingen, tel .: 02102 168 90 78, e-mail: info@detektorupadku.pl) za pomocą wyraźnego oświadczenia o twojej decyzji o odstąpieniu od umowy (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z formularza internetowego, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz komunikat dotyczący skorzystania z prawa do odstąpienia przed upływem okresu anulowania.Konsekwencje anulowania


Jeśli anulujesz umowę, zwrócimy wszystkie pieniądze, które od ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty wysyłki (= najtańsza standardowa metoda dostawy), nie później niż czternaście dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zwrotu środków używamy tych samych metod płatności, jakie zastosowano w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą inaczej. W żadnym wypadku nie zostaną naliczone dodatkowe opłaty. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczysz dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastodniowego terminu. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

W przypadku utraty wartości towarów należy zapłacić za utratę wartości tylko jeżeli utrata wartości towarów wynika z obchodzenia się z towarami, które nie są konieczne do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów


Wzór formularza odstąpienia od umowy