Mój koszyk

Mini Cart

Impressum

Impressum

www.detektorupadku.pl


Vision 2 Art UG (haftungsbeschränkt)
Am Pfingsberg 2a
40882 Ratingen
Niemcy

Telephone: +49 2102 168 90 78
Sieć: https://www.detektorupadku.pl
E-Mail: infonospamplease@nospampleasevision2art.com


Tax number: 147/5879/2068
VAT-ID: DE322642315

Bank Information

Account owner: Vision 2 Art UG (haftungsbeschränkt)
Bank name: Commerzbank Ratingen
BIC/Swift-Code: COBADEFF304
IBAN: DE50 3004 0000 0839 6871 00

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub zażaleń można skontaktować się z naszym działem obsługi klienta telefonicznie: +49 2102 168 90 78 lub pocztą elektroniczną: infonospamplease@nospampleasevision2art.com. Wszelkie informacje możesz również uzyskać za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Ta strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych („hiperłączy”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora. Autor nie ponosi odpowiedzialności za właścicieli i administratorów takich stron, ani za towary lub usługi przez nich dostarczane, ani też za treść ich stron. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły wygląd, treść ani autorstwo stron, do których prowadzą linki. Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że w momencie linkowania na linkowanych stronach nie wykryto żadnych nielegalnych treści. W związku z tym autor wyraźnie dystansuje się od wszystkich nielegalnych treści na wszystkich linkowanych / połączonych stronach, które zostały zmienione po utworzeniu linku.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafikę, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty tworzone przez niego lub skorzystać z grafiki bez licencji, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie nazwy marek i znaki handlowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają, bez ograniczeń, przepisom odpowiednio obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Tylko ze względu na samą wzmiankę nie można wnioskować, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych, utworzonych przez autora obiektów, należą wyłącznie do autora stron. Reprodukcja lub wykorzystanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

Internetowe rozstrzyganie sporów

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z Art. 14 ust. 1 ODR-VO: Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), do której można uzyskać dostęp pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ odnaleźć.

Nie jesteśmy ani gotowi, ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem arbitrażowym konsumentów.