Nasze terminy dostaw pozostają niezmienione!
Mój koszyk

Mini Cart

Formularz odwolania

Formularz odstąpienia od umowy

Na
www.detektorupadku.pl

Am Pfingsberg 2a
40882 Ratingen

faksem:
lub e-mailem na adres: infonospamplease@nospampleasevision2art.com

Ja / my * niniejszym anuluję zawartą przeze mnie / nas * umowę na zakup następujących towarów * / zapewnienie następujących Usługa * :

 

Zamówione w * / otrzymane w *


Nazwa konsumenta (-ów)


Adres konsumenta (-ów)


Podpis konsumenta (ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)


Datum


* Niepotrzebne skreślić.